Algemene Leden Vergadering

Beste leden,

Jaarlijks wordt er een ALV gehouden en ook dit jaar is het weer tijd. De ALV wordt gehouden op 17 november. Een algemene ledenvergadering is een bijeenkomst waar alle leden mogen meepraten en meebeslissen over het gevoerde en toekomstige beleid van (het bestuur van) de vereniging. De ALV is dé plek om jouw stem als lid te laten horen en het beleid van het bestuur te horen. Zo heeft iedereen invloed op de toekomst van de vereniging.

Heb je de email misgelopen of niet ontvangen? Neem dan alsnog even contact op.

Contact